Zorgverzekeraars

Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars in Nederland, dit betekent dat onze producten in aanmerking komen voor vergoeding. Uiteraard volgen wij de opgelegde richtlijnen zoals de zorgverzekeraar dit wenst van ons. Voor meer informatie omtrent de vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polis raadplegen.

Schoenen

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt ieder jaar door de zorgverzekeraar vastgesteld.

Inlays

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een gedeelte van de kosten van uw inlays. Dit is bij elke zorgverzekeraar anders (raadpleeg uw polisvoorwaarden).
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is meestal een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

OVAC

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten van orthopedische voorzieningen aan confectie volledig. Er is geen (wettelijke) eigen bijdrage vastgesteld, daarentegen kan er wel een verrekening plaatsvinden met het eigen risico.

kwalitatief en hoogwaardig

Onderhoud

Uw schoenen zijn voor u op maat vervaardigd. Ze zijn daarom kwalitatief hoogwaardig en kostbaar. Vandaar dat het raadzaam is uw schoenen goed te onderhouden. Dit bevordert de levensduur van uw schoenen. Om het leder mooi en soepel te houden adviseren wij u uw schoenen minimaal éénmaal per week te poetsen. Voor alle ledersoorten zijn onderhoudsmiddelen te koop.

Reparatie

Het is raadzaam, gelet op de garantie op uw schoenen, reparaties door ons te laten verrichten. Laat hakken en/of zolen van uw schoenen tijdig vervangen. Te lang doorlopen op versleten schoenen kan klachten, onnodig dure reparaties en wellicht onherstelbare schade aan uw schoenen veroorzaken. Slijtage door normaal gebruik of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de garantie en zijn dus voor eigen rekening.

SEMH

Wij zijn een erkend leverancier volgens de erkenningsregeling van de SEMH (stichting erkenningsregeling voor leveranciers van medische hulpmiddelen), die in onze branche van kracht is.Deze erkenning maakt het mogelijk om de betere leverancier van medische hulpmiddelen te herkennen. De door de SEMH erkende leverancier levert hoogwaardige kwaliteit en is een professional die door opleiding en ervaring precies weet hoe te handelen. Dit houdt in dat kwaliteit en service in ons hele bedrijf centraal staan. Zo wordt er jaarlijks gekeken of wij;

  • Beschikken over deskundig personeel
  • Goede voorlichting geven en diagnose stellen
  • Oog hebben voor uw privacy
  • Gestelde levertijden waarmaken
  • Ons product controleren voor afleveren
  • Garantie verlenen op onze producten
  • Nazorg uitoefenen
  • Metingen doen onder onze klanten over hun tevredenheid over onze producten
  • Een klachtenprocedure hebben

Mocht u onverhoopt een klacht hebben en komt u er met ons niet uit kunt u zich richten tot de geschillencommissie van onze branchevereniging NVOS Orthobanda.

Lees meer

Bergveste 4                                                           
3992 DE
Houten 
030 26 58 624 
info@careorthopedie.nl 

Nieuwsbrief

Meld je aan. Dan ben je altijd op de hoogte van ons laatste nieuws. 

Bergveste 4
3992 DE Houten 
030 26 58 624
info@careorthopedie.nl 

Ontwerp door Makepublic

Nieuwsbrief

Meld je aan. Dan ben je altijd op de hoogte van ons laatste nieuws. 

Algemene voorwaarden